Illinois Eastern Community Colleges

Tên trườngIllinois Eastern Community Colleges
Giới thiệuIllinois Eastern Community Colleges District (IECC) là một quận trường cao đẳng cộng đồng tọa lạc miền Nam Illinois gần biên giới ráp gianh giữa Illinois và Indiana.
Địa chỉOlney, Illinois
BangIllinois

Thông tin chi tiết

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Các điểm nổi bật

Xếp hạng & Tình trạng Kiểm định

Một trong top 20 trường cao đẳng tốt nhất cả nước theo xếp hạng của học viện Aspen

Được kiểm định bởi Hiệp hội Đại học thuộc Liên hiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Cấp 3 trung tâm phía Bắc (Higher Learning Commission (HLC) of the North Central Association of Colleges and School

Số lượng sinh viên

  • Total: 30,577

Yêu cầu nhập học

  • Bậc Đại học: TOEFL iBT 61
  • ESL: Yes

Học phí & Chi phí

  • Học phí và các phí khác: $9,600
  • Chi phí ăn ở: $6,500
  • Các phí khác (Giáo trình, các dụng cụ hỗ trợ và bảo hiểm sức khỏe): $1,800

Tổng chi phí (trên I-20): $17,900

Học bổng & Hỗ trợ tài chính

  • Không