Chủ tịch USIS Group - Ông Chris Lộc Đào nhận giải thưởng danh giá từ quốc hội Mỹ

Chuyên đề: Thành tựu USIS

Với những cống hiến và thành tựu đạt được trong suốt 9 năm hoạt động, vào ngày 19/5 vừa qua, Chủ tịch USIS Group Ông Chris Lộc Đào đã vinh dự nhận được giải thưởng "Diversity Visionary Giải thưởng hướng về cộng đồng” dành cho những người Mỹ gốc Châu Á có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội do Quốc hội Mỹ trao tặng.